Ir o contido principal

Proxectos e publicacións

Central de Compras

O Concello puxo en marcha no ano 2020 a Central de Compras, como principio de transparencia e oportunidade, deixando ao alcance de empresas, autonónomos/as e ou comerciais o acceso a contratación coa administración local.

Protocolo de medidas COVID-19 para o uso de instalacións municipais

O Concello aprobou en Xunta de Goberno Local o Protocolo de medidas COVID-19 para o uso de instalacións municipais.

NOVA WEB

O Concello de Cangas conta con nova web dende o ano 2019 na que pon ao alcance de todos a información necesaria sobre o municipio para mellorar as necesidades de todos os usuarios e turistas.

Video-Acta dos plenos

O Concello de Cangas conta desde o pasado setembro do 2020 con servizo de VideoActa para retransmitir os plenos e outras actividades que se leven a cabo no Salón de Plenos do Concello.

INFORMACIÓN SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS COVID-19

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE CANGAS.

Informe Concellería de Participacion Veciñal e Transparencia

Informe Concellería de Participación Veciñal e Transparencia pola Alcaldesa Victoria Portas Mariño.

NOVA APP DO CONCELLO

O Concello de Cangas, desde a Concellaría de Transparencia e Alcaldía dá a coñecer a nova aplicación móbil con toda a información sobre o municipio.

Manual de Transparencia

Este manual aborda temas como os obxectivos e trámites máis importantes que se contemplan, os medios e pasos a seguir coas solicitudes, os tempos e prazos de resposta, etc., facilitando deste xeito o uso da mesma.

NOVAS DELEGACIÓNS DE ATRIBUCIÓNS XENÉRICAS

Resolución Alcaldía Delegacións Atribucións Xenéricas nos concelleiros/as da corporación do Concello de Cangas.

Sede electrónica do Concello de Cangas

Ferramenta indispensable para a veciñanza onde presentar documentos e solicitudes, en liña, para a realización de comunicacións relativas a trámites e asuntos de competencia municipal.

Contas Claras

Proxecto que aposta por abrir canles de comunicación entre concello e veciñanza para falar da planificación e da xestión dos nosos recursos económicos. É o paso previo a uns orzamentos participativos!