Ir o contido principal

Política de privacidade

 

 

 

De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento: CONCELLO DE CANGAS (en adiante A ENTIDADE), con dirección CASTELAO 2, 36940 - CANGAS (PONTEVEDRA).

     1.- dpo: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE CANGAS é Servicios de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. que poderá contactar en info@cangas.gal.

2.- finalidade do tratamento

Os datos recompilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto, así como aqueles que vostede mesmo facilítenos no apartado “Comentarios”.

A  ENTIDADE  poderá  tratar  os  seus  datos  de  carácter  persoal  de  acordo  coas  seguintes finalidades:

  • Xestionar a súa navegación a través do Sitio web.
  • Xestionar o servizo de Atención ao cidadán, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.
  • Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que a ENTIDADE manteña con vostede

No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

3.- lexitimación do tratamento dos seus datos de carácter persoal

A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao utilizar o noso correo electrónico e enviarnos a información.

4.- destinatarios de cesións

Non cederemos os seus datos a terceiros, salvo por obrigación legal.

5.- dereitos

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

  • Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
  • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento
  • Dereito á portabilidade dos datos

Para  exercer  os  seus  dereitos  non  ten  máis  que  realizar  unha  solicitude  por  escrito  e acompañala dunha copia do seu DNI.

CONCELLO DE CANGAS dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito no CONCELLO DE CANGAS, con dirección na Rua CASTELAO 2, 36940 - CANGAS (PONTEVEDRA); info@cangas.gal.

6.- medidas de seguridade

O CONCELLO DE CANGAS ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio  físico e natural a que están expostas.