Ir o contido principal

Pleno

O Pleno é o órgano de máxima representación política da cidadanía. Está integrado polos concelleiros e presidido pola Alcaldía, tenente de alcalde ou concelleiro no que delegue. Controla e fiscaliza os órganos de goberno, exerce a potestade regulamentaria e orzamentaria e demais atribucións que lle outorgan as leis.
 
A súa composición no mandato 2023-2027 é o seguinte:
 


 
Partido Popular

Logo PP

 

 •       José Enrique Sotelo Villar - Voceiro
 •       Dolores Hermelo Piñeiro 
 •       Pío Millán Blanco
 •       Rafael Soliño Costas
 •       Mª Isabel Figueiras Pérez
 •       José Luís Gestido Portas
 •       Sergio Jesús Iglesias González
 •       Verónica Gómez Barbosa
 •       Francisco Javier Soliño Soliño
 •       Dolores Gallego Santos

 

BNG

Logo BNG

 •       Areceli Gestido Rodríguez - Voceira
 •       Antón Iglesias Franco
 •       Leonor Gala Torres Sabín
 •      Noël Malvido Cruz
 •      Lucía Docampo Martínez
 •      Xiana Abal Augusto

 

 PSdeG-PSOE

Logo PSOE

 

 •       Iria Malvido Pazó - Voceiro
 •       Sagrario Martínez Ferrari
 •       Pilar Nogueira Gonzalez

 

 

GRUPO MIXTO

AV

 •       Maria Victoria Portas Mariño

EU

 •       Mª Aurora Prieto Gago