Ir o contido principal

Pleno

O Pleno é o órgano de máxima representación política da cidadanía. Está integrado polos concelleiros e presidido pola Alcaldía, tenente de alcalde ou concelleiro no que delegue. Controla e fiscaliza os órganos de goberno, exerce a potestade regulamentaria e orzamentaria e demais atribucións que lle outorgan as leis.
 
A súa composición no mandato 2019-2023 é o seguinte:
 


 
PP

Logo PP

 •       José E. Sotelo Villar
 •       Rafael Soliño Costas
 •       Maria Dolores Hermelo Piñeiro
 •       Pío Millán Blanco
 •       Rosa Mary de la Campa Portela
 •       Rafael Jiménez Fernández
 •       Francisco Javier Soliño Soliño

 

 
ACE

Logo ACE

 

 •       Maria Victoria Portas Mariño - Alcaldesa
 •       Mariano Abalo Costa
 •       Maria Aurora Prieto Gago
 •       Adrián Pena Rey

 

 

 


PSdeG-PSOE

Logo PSOE

 

 •       Sagrario Martínez Ferrari
 •       Ingrid Mihaela Loredana Oprea
 •       Eugenio González Fernández
 •       María del Pilar Nogueira Gonzalez

 

 

 

 
BNG

Logo BNG

 •       Mercedes Giráldez Santos
 •       María Lourdes Rial Pardo
 •       Iria Villar Rodal

 

 

 


Avante

Logo Avante

 • Ánxela Vizoso Marcos
 • Tomás Hermelo Álvarez
 • Laura Verde Curra