Ir o contido principal

Protocolo de medidas COVID-19 para o uso de instalacións municipais

MEDIDAS COVID

Consulta os documentos que establecen as medidas de seguridade mínimas nas actividades das asociacións realizadas en instalacións municipais e conveniadas do Concello de Cangas, co fin de priorizar o deber xeral de cautela e protección da saúde mentres perdure a crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.


Os presente documentos teñen un carácter complementario e subordinado as exixencias establecidas polas autoridades sanitarias na normativa aplicable a crise sanitaria derivada da COVID-19 de tal xeito que en caso de conflito entre a normativa en vigor ditada polas autoridades sanitarias e o presente protocolo resultará de aplicación a normativa vixente aprobada pola autoridade sanitaria.

 

 Descarga o protocolo e os formularios para a túa solicitude.