Ir o contido principal

Comisión informativa única

Á Comisión Informativa Única correspóndelle o estudo, informe ou consulta dos asuntos que sexan sometidos a a decisión do Pleno, así como o seguimento da xestión do/ da Alcalde/sa, da Xunta de Goberno Local e dos/as concelleiros/ as que posúan delegacións.