Ir o contido principal

112

O 112 trata de ser a asistencia máis inmediata posible ás demandas dos cidadáns de todo o país que se atopan nunha situación de risco persoal ou colectivo. Os cidadáns podrán utilizar de forma gratuita este número 112 para pedir, en caso de urxente necesidade, a asistencia dos servizos públicos que se requiren en servicio de urxencia sanitaria, de extinción de incendios e salvamento, de seguridade cidadá e de Protección Civil, calquera que sea a Administración pública da que dependan. Este servizo levarase a cabo polas Comunidades Autónomas que para elo, establecerán os correspondentes centros de recepción das chamadas de urxencia.