Ir o contido principal

Emerxencia e inclusión social

Emerxencia Social, é aquela situación favorecedora de estados de vulnerabilidade e de desprotección para as persoas que a sufren; é por iso faise preciso unha resposta inmediata

O Concello conta con axudas de carácter económico ou en especie para dar resposta a estas situacións de emerxencia social e programas para loitar contra a exclusión social. Están dirixidas a persoas individuais ou unidades familiares que carezan de medios e nas que concorren factores de risco, non podendo atender as súas necesidades básicas. Son axudas orientadas a satisfacer necesidades pecuniarias de carácter de urxente e extraordinario, destinadas a paliar situacións carenciais e transitorias, imprevistas ou excepcionais, así como para previr o agravamento das mesmas.

Tamén na línea de emerxencia social contamos con :
    a) Becas de Comedores Escolares: Máis información
    b) Bonificacións Programa Enredos: Máis información
    c) Bonificacións Obradoiros de Lecer: Máis información
    d) Bonificación Piscinas: Máis información
    e) Banco de libros: Máis información 
    f) Apoios de reforzo educativos

Lugar de tramitación: Centro Municipal de Benestar Social