Ir o contido principal

Apoio e asesoramento a persoas inmigrantes e emigrantes retornadas

Dende os servizos sociais do Concello proporcionamos información e asesoramento á poboación migrante (inmigrantes e emigrantes retornados/as) nos ámbitos social, xurídico e laboral, facilitando a súa regularización e a súa plena integración.

Para inmigrantes en situación regular administrativa:

•Convalidación de titulacións e formación

•Legalización de documentos

•Dereitos e deberes

•Xustiza gratuíta

•Bolsa de aluguer

•Nacionalidade

•Separacións de fillos nacidos en España

•Renovación de documentación

•Emprego e formación

•Reagrupacion familliar (informe de idoneidade da vivenda)

•Informe de arraigo social

•Recursos de reposición

•Renovación de empadroamento

•Renovación de permisos

•Derivación a formación e emprego

•Derivación á unidades de zona para tramitación de axudas económicas

•Derivacións a Ongs

Para inmigrantes en situación de irregularidade administrativa: 

•Asesoramentto para regularización da súa situación

•Inscripcións no padrón de habitantes

•Inscripción de fillos nacidos en España

•Asistencia sanitaria

•Formación e emprego

•Xustiza gratuita

•Informe arraigo social

•Legalización de documenttos

•Derivacións a asociacións de inmigrantes, parroquias, Ongs, comedor social, fogar municipal do transeúnte, .…

Emigrantes retornados: 

•Solicitud de axudas extraordinarias

•Información, asesoramento e derivación a recursos e servizos