Ir o contido principal

Servizos eléctricos

Os servizos eléctricos municipais son os encargados do mantemento das instalacións eléctricas municipais:

  • Mantemento do alumeado público.
  • Mantemento das instalacións eléctricas das dependencias municipais.
  • Control dos cadros eléctricos.
  • Grupos electróxenos.
  • Acometidas e cadros xerais substituíndo os elementos deteriorados, de ser o caso.
  • Control, seguimento e xestión do consumo e facturación das subministracións: electricidade, telecomunicacións, gas, informática e servizo de impresión.
  • Apoio loxístico (cadros, conexións, megafonía, etc.) aos actos, festivais e actividades programadas desde as distintas concellarías, asociacións e colectivos.