Ir o contido principal

Limpeza

O Concello de Cangas ten as competencias en recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos transferidos á Mancomunidade do Morrazo (Concellos de Bueu, Moaña e Cangas), que, a través dunha empresa concesionaria realiza estas labores. A propia organización do Concello asume directamente a limpeza nas vías urbanas do casco de Cangas, todos aqueles traballos realizados mediante diferentes modalidades (varrido, baldeo, etc.) e prestacións (manual, mecánica ou mixta), limpeza doutros núcleos de poboación fóra do casco, recollida e baldeirado de papeleiras, praias, dependencias públicas como a praza de abastos e outros servizos complementarios.

Plan de servizos básicos:

 • Varrido manual.
 • Varrido mecánico.
 • Varrido mixto.
 • Varrido en brigada.
 • Baldeo mecánico.
 • Baldeo manual.
 • Recollida de residuos.

Plan de servizos complementarios:

 • Limpeza de zonas sen urbanizar de titularidade municipal.
 • Plan específico de caída da folla e poda.
 • Plan específico de Nadal, Entroido e tempada de verán.
 • Limpeza de pintadas en fachadas, vías públicas, mobiliario urbano.
 • Limpeza en zonas de ocio nocturno (botellón).
 • Limpeza extraordinaria en festas, actos e actividades culturais ou deportivas na vía pública.
 • Limpezas extraordinarias e urxentes.
 • Limpeza de mercado e praza de abastos.
 • Outros tratamentos especiais.