Ir o contido principal

Medidas de prevención, hixiene frente a COVID-19 para as actividades de tempo libre

FacebookTwitterShare
tiempo libre

Mediante este documento, establecense recomendacions sobre as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde frente a COVID-19 para as actividades de tempo libre dirixidas á poboación infantil e xuvenil 2021, aprobado pola Comisión de Saúde Pública, basándose nas realizadas en 2020 e incorporando a última evidencia dispoñible en relación a medidas preventivas e a transmisión por aerosoles, sempre tendo en conta a evolución da situación epidemiolóxica.