Ir o contido principal

Plan Concellos 2023 - Liña 2

FacebookTwitterShare
plan concellos

Concesión de subvención ao Concello de Cangas no marco da liña 2 do Plan Concellos para a amortización de débedas con entidades financeiras, acredores de gasto corrente e investimentos 2023, con destino ao financiamento da actuación “tratamento de residuos sólidos urbanos” (Expte. 2023002611)

planPlanPlanPlanPlan

 

Descargas