Ir o contido principal
Apertura do prazo de presentacións de solicitudes

PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO DERIVADO DA LEI 20/2021 NO CONCELLO DE CANGAS

FacebookTwitterShare
Proceso Selectivo

ABERTO O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA PARTICIPACIÓN NO  PROCESO  DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO DERIVADO DA LEI 20/2021, DE 28 DE DECEMBRO, DE MEDIDAS URXENTES PARA A REDUCIÓN DA TEMPORALIDADE NO EMPREGO PÚBLICO.

Unha vez publicadas nos Boletíns Oficiais e na Sede Electrónica do Concello de Cangas  as Bases especificas do proceso selectivo de Estabilización de Emprego derivado da Lei 20/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, queda ABERTO o prazo de presentación de Solicitudes que vai dende o dia 31/12/2022 ata o dia 19/01/2023 ambos incluidos.

A presentación das solicitudes poderá facerse de forma telemática a través da Sede electrónica  https://cangas.sedelectronica.gal/info.0 en “Tramites Destacados”,  Presencial no Rexistro Xeral do Concello ou nas Oficinas de Rexistro de outras Administracións Públicas.

Previamente debera solicitar o documento de Autoliquidación para o pago da taxa na Tesourería Municipal, que poderá ser solicitado  a través da  Sede Electrónica ou de forma presencial no departamento de Tesourería na planta baixa do Concello.

O pago das Taxas será realizado nunha entidade bancaria ou a través da pasarela de “Pago en liña” da Web Municipal no apartado de “Xestións” conservando o xustificante de pago que deberá aportar coa documentación  na presentación da solicitude de participación.

As Bases especificas poden ser descargadas no apartado de Descargas a continuación desta publicación.