Ir o contido principal

Apertura das Instalacións Deportivas a particulares

FacebookTwitterShare
instalacions

A partires do próximo luns, con data 12 de xullo de 2021, estará permitido o acceso de particulares ás Instalacións Deportivas Municipais do Concello de Cangas mediante un proceso de solicitude de reserva, que deberá ser presentado en modelo de instancia a través da sede electrónica ou no rexistro municipal do Concello de Cangas.

 

Unh vez finalizado este proceso e tras ser valorada, se autorizará o uso respetando en todo momento o protocolo establecido dende a Concellería de Deportes do Concello de Cangas.