Ir o contido principal

Plan Básico Autonómico

O Plan Básico Autonómico (PBA) de Galicia formulouse pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio segundo o disposto nos artigos 49 e 50 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e 90 e seguintes do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o seu Regulamiento.

Este instrumento de plan urbanístico vén complementar o novo marco urbanístico co que o goberno da Xunta pretende impulsar unha ordenación responsable e sustentable do territorio, co propósito de garantir un territorio ordenado.