Ir o contido principal

Protección civil

Coordenadas GPS: 42º16´04.23´´ N   08º45´48.23´´ O

O artigo 1 da Lei 17/2015 do Sistema Nacional de protección civil establece que “A protección civil, como instrumento da política de seguridade pública, é o servizo público que protexe ás persoas e bens garantindo unha resposta adecuada ante os distintos tipos de emerxencias e catástrofes orixinadas por causas naturais ou derivadas da acción humana, sexa esta accidental ou intencionada.”

O servizo municipal de Protección Civil en Cangas nace o 29 de febreiro do ano 1992 coa aprobación do Pleno Municipal. Así mesmo, na sesión Plenaria do día 2 de maio do mesmo ano, apróbase o Regulamento da Agrupación Municipal de Protección Civil. 

Ese mesmo ano, empeza a prestar servizos atendendo ao Plan Sapraga na Praia de Menduiña un equipo de voluntarios que atenden este areal, durante os meses de xullo e agosto, no que contan xa cunha embarcación e caixas de primeiros auxilios.

No ano 1993, a Xunta de Galicia concédelle un vehículo todo terreo e outra embarcación, equipos de comunicacións e vestiario. O que fai que o servizo siga crecendo e avanzando con novo equipamento.

A Agrupación de Voluntarios crece coa incorporación de veciños e veciñas ata un número que rolda o centenar no ano 1996. Estas persoas voluntarias logran unha formación para cumprir os seus labores, chegando a especializarse en accidentes de estrada, primeiros auxilios e excarceración, incendios urbanos e forestais, procura de persoas desaparecidas, salvamento acuático…

Xa no ano 1999 nace o Grupo de Emerxencias, composto por 6 persoas que forman parte da estrutura do persoal municipal, que son complementadas coa incorporación de persoal a través de distintos plans de emprego ata o ano 2007.

Na actualidade, o persoal municipal que compón este grupo é de 5 persoas, apoiadas, constantemente, polo persoal voluntario.

Todo o persoal, tanto profesional como voluntario, está altamente formado para atender calquera  tipo de emerxencia (accidentes de estrada, incendios urbanos e forestais, rescate de persoas en situación difícil, asistencias sanitarias, rescate acuático) e tamén para facer labores preventivas en grandes concentracións de persoas, probas deportivas, actos culturais….

A día de hoxe o equipo conta con diferentes recursos técnicos:

 • Embarcación de 4 metros con motor de 25cv
 • Embarcación de 4,20 metros con motor de 25cv
 • Material de rescate acuático
 • Material de rescate en altura
 • Material de primeiros auxilios
 • Equipos de oxigenoterapia
 • Equipo de excarcelación
 • Equipos respiración autónoma
 • Motoserras
 • Bombas de achique
 • Equipos electróxenos
 • Equipos de iluminación
 • Tenda autoinchable polivalente
 • 2 Remolques para atención ás emerxencias
 • 1 turismo equipado con material de 1º auxilios
 • 2 T.T. equipados con material de 1º auxilios y rescate
 • 1 Bomba urbana lixeira (BUL)
 • 1 Bomba forestal pesada (BFP)

 

COMO FACERSE VOLUNTARIO?

 • Ser maior de idade, os maiores de 16 anos poden ser voluntari@ s con autorización paterna ou materna.
 • Cumprimentar a solicitude de admisión que está a disposición na base da agrupación, na dirección A Rúa s/n, Coiro ou solicitar información en o  T. 986 305 530
 • Superar o período de proba de 3 meses.
 • Superar o curso Básico de Protección Civil impartido pola AGASP.