Ir o contido principal

Anuncio da licitación de Axuda no Fogar (SAF) no Concello de Cangas

FacebookTwitterShare
axuda no fogar

Xa publicada a licitación no perfil de contratante -PLACSP.

Prazo de Presentación da Oferta: ata o 09/01/2021 ás 23:59
Observacions: 30 días naturais contados dende o envío do anuncio de licitación á Oficina de Publicacións da Unión Europea.