Ir o contido principal
O Concello de Cangas pon en marcha o Servizo de Cita Previa para tramites con distintos departamentos Municipais.

SERVIZO DE CITA PREVIA NO CONCELLO

FacebookTwitterShare
Servizo de Cita Previa

A solicitude de Cita Previa para a prestación dun servizo por parte dos Departamentos habilitados no servizo de Cita Previa desta entidade poderá realizarse a través da sede electrónica ou por teléfono.

Os departamentos habilitados co servizo de cita previa son:

Urbanismo: 986 392000

Centro Municipal de Benestar Social: 986 392266

Servizos e Enerxia 986 392666

Deportes: 986 392166

Así mesmo, o cidadán poderá elixir a través de que medio quere ser atendido,telefónico ou presencial.

Lembre que, se está obrigado a relacionarse electronicamente coas Administracións Públicas para a realización de calquera trámite dun procedemento administrativo, conforme se establece en artigo 14.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Común das Administracións Públicas, só poderá utilizar os medios electrónicos e, por tanto, terá que dirixirse a:

https://cangas.sedelectronica.gal

Se por calquera motivo non puidese facer uso de o seu cita, anúlea para que outras persoas poidan facer uso de ela.

 

 ATENCIÓN PRESENCIAL

Só poderase acceder presencialmente aos Departamentos habilitados con cita previa.

Os cidadáns que se presenten nas oficinas de atención a o público sen cita previa terán que solicitala para que se lles facilite segundo a dispoñibilidade de día/hora existente. Non se lles atenderá se non se dispón de dita cita.

A recepción de persoas con cita previa só estará permitida dez minutos antes da hora da súa cita, pra garantir o orde de atención das mesmas. Se chegada a hora da súa cita non houbese comparecido, manteránse cinco minutos de cortesía pasados os cales se anulará a sua cita.

Ao chegar á entidade, poderá confirmar a súa presenza a través da URL que recibiu no correo de confirmación da súa cita.

 ATENCIÓN TELEFÓNICA

Ao redor da hora da súa cita  poránse en contacto con vostede desde esta entidade, no número de teléfono que haxa sido facilitado a o facer a solicitude. É de vital importancia que vostede estea atento a  chamada de teléfono, que se repetirá até en duas ocasións para tentar a súa localización. Se despois de dous intentos non é posible localizarlle se anulará a sua cita.