Ir o contido principal
Retransmisión en directo da Sesión Ordinaria do Pleno da Corporación Municipal do 26/06/2020 as 20,00 horas

Retransmisión do Pleno Ordinario do 26/06/2020

FacebookTwitterShare
Concello de Cangas

Retransmisión en directo da Sesión Plenaria a celebrar no Salon de Plenos do Concello o Venres 26/06/2020 as 20,00 horas coa seguinte Orde do Dia.

 

 1. Parte resolutiva
  1. Aprobación das actas das sesións anteriores realizadas o 5 e 15 de xuño de 2020
  2. Expediente 5755/2019. Proposta do concelleiro de urbanismo e medio ambiente sobre actualización prezo módulo venda edificabilidade Ordenanzas 3 e 6
  3. Expediente 14/2020. Proposta de alcaldía sobre inicio de expediente de SAF
  4. Expediente 1512/2020. Moción do grupo municipal do BNG, sobre a creación de novas unidades de E.I. A Choupana
  5. Expediente 1516/2020. Moción do grupo municipal do BNG, sobre a actuación de mellora da seguridade no vial provincial EP1002
  6. Expediente 2722/2020. Moción do grupo municipal do PP, sobre o Real Decreto que modifica o Regulamento Xeral de Costas
  7. Expediente 2724/2020. Moción do grupo municipal do PP, sobre o Plan de Tráfico para O Hío
  8. Expediente 2733/2020. Moción do grupo municipal do PP, sobre informe de legalidade do contrato con Recuperalia
  9. Expediente 2792/2020. Moción do grupo municipal de AVANTE, sobre o servizo municipal de protección civil e xestión de emerxencias
  10. Expediente 2793/2020. Mocn do grupo municipal de AVANTE, sobre a planificación da apertura e mantemento de instalacións municipais
 2.  Actividade de control

  11.Dación de conta de resolucións da alcaldía ditadas desde o 1 de xuño de 2020 e ó 21 de xuño de 2020

 

     C. Rogos e preguntas