Ir o contido principal

ACCIÓNS FORMATIVAS DA REDE EUSUMO SOBRE COOPERATIVISMO

FacebookTwitterShare
EUSUMO

O CONCELLO DE CANGAS PORÁ EN MARCHA DÚAS ACCIÓNS FORMATIVAS DA REDE EUSUMO SOBRE COOPERATIVISMO

 

DESTINATARIOS/AS: PERSOAS INTERESADAS EN INFORMARSE E FORMARSE SOBRE  COOPERATIVISMO

DATAS PREVISTAS:  PRIMEIRA QUINCENA DE OUTUBRO

HORARIO: MAÑÁ OU TARDE, SEGUNDO PERFIL DO ALUMNADO

CURSOS GRATUÍTOS

INSCRICIÓNS E LUGAR DE IMPARTICIÓN: CASA DE OFICIOS DO CONCELLO (986304650).

As persoas interesadas poden enviar un correo a casadeoficios@cangas.gal indicando:

- Nome e apelidos

- Teléfono de contacto

- Preferencia en horario de mañá ou de tarde (5 horas ao día)

- Vinculación que teñen co cooperativismo e/ou interese que teñen polo curso

DÚAS ACCIÓNS FORMATIVAS PROGRAMADAS (PODENSE SOLICITAR AS DÚAS XA QUE AS DATAS NON VAN COINCIDIR):

ECONOMÍA SOCIAL E EMPRENDEMENTO: AS COOPERATIVAS  (15 HORAS)

 • Contexto histórico e definición da Economía Social.
 • Fundamentos do emprendemento social.
 • Comparativa do emprendemento social co emprendemento tradicional.
 • Tipoloxía do emprendedor social.
 • La organización social.
 • A figura xurídica e organizativa das cooperativas de traballo asociado
 • Análise de casos prácticos.

 

 COMO CREAR E XESTIONAR UNHA COOPERATIVA (25 HORAS)

 • Definición, valores e principios da Economía Social.
 • As cooperativas como fórmula para crear o teu posto de traballo
 • Tipoloxía e clases de cooperativas.
 • O marco legal estatal e autonómico
 • Tipoloxía das persoas socias.
 • Dereitos e obrigas
 • Trámites para constituír una cooperativa
 • Organización e xestión dunha cooperativa
 • Capital social e fondo de reserva
 • Análise de casos prácticos