Ir o contido principal

Proposta de Memoria relativa a os aspectos sociais, xurídicos, técnicos e económicos-financieiros da Piscina cuberta municipal do Cncello de Cangas.

FacebookTwitterShare
Piscina Municipal

A presente memoria ten por obxecto determinar a forma de xestión máis eficiente e sustentable da piscina municipal cuberta do Concello de Cangas do Morrazo, sobre a base dos estudos realizados para o Concello e da información dispoñible, conforme aos criterios establecidos na Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (LBRL) e, en consecuencia, proporlle á Corporación municipal a adopción da forma de xestión que se considera máis acaída para a piscina municipal.