Ir o contido principal

CONVOCATORIA PARA A ADXUDICACIÓN DAS AUTORIZACIÓNS DE EXPLOTACIÓN DAS 12 CARPAS/BAR INSTALADAS NO RECINTO FEIRAL DAS NAVES DE OJEA DURANTE AS FESTAS DO CRISTO 2022

FacebookTwitterShare
Jaimas

É obxecto desta convocatoria a concesión da autorización para a explotación das 12 carpas/bar que se instalarán no recinto feiral das naves de Ojea durante as Festas do Cristo 2022.

Poderán presentarse a esta convocatoria todas aquelas persoas físicas ou xurídicas que sexan titulares dun negocio de hostalaría (bar, cafetería, pub, etc) que acrediten estar en condicións de contratar coa Administración, o que supón non ter débedas coa Axencia Tributaria estatal, autonómica, local, nin coa Seguridade Social. Cada solicitante só poderá optar á concesión da autorización de explotación dunha carpa.