Ir o contido principal
PROPOSTA DEFINITIVA DA COMISIÓN DE VALORACIÓN COAS SOLICITUDES DE AXUDA ESTIMADAS E COAS DESESTIMADAS

AXUDAS COVID SECTORES ECONÓMICOS - CONCELLO DE CANGAS

FacebookTwitterShare
Axudas Covid

De conformidade co establecido na Bases que rexen a Convocatoria de axudas a sectores económicos afectados pola pandemia da COVID-19 no ámbito do municipio de Cangas, unha vez publicada a proposta provisional da Comisión de Valoración con data do 3 de decembro de 2021 e tendo xa rematado o prazo de alegacións de dez días hábiles previsto na base décima sen terse presentado ningunha reclamación, a proposta provisional elévase a definitiva, quedando segundo se reflicte de seguido (solicitudes ordenadas segundo a orde de presentación no rexistro).