Ir o contido principal
PROPOSTA PROVISIONAL DA COMISIÓN DE VALORACIÓN COAS SOLICITUDES DE AXUDAS ESTIMADAS E COAS DESESTIMADAS E PRAZO DE RECLAMACIÓNS

AXUDAS COVID SECTORES ECONÓMICOS - CONCELLO DE CANGAS

FacebookTwitterShare
Axudas Covid

De conformidade co establecido na Bases que rexen a Convocatoria de axudas a sectores económicos afectados pola pandemia da COVID-19 no ámbito do municipio de Cangas, unha vez recibidas e avaliadas as solicitudes e a documentación que as acompaña por parte do Departamento de Desenvolvemento Local do Concello, órgano instrutor do procedemento, e  unha vez reunida asi mesmo a Comisión de Valoración estipulada na base décima na súa sesión desenvolvida o pasado día 30/11/2021.