Ir o contido principal

Certame de Cartas de Amor

Certame de Cartas de Amor

De xaneiro a febreiro ten lugar o "Certame de Cartas de Amor" no que poden participar todas aquelas persoas que o desexen dentro das seguintes categorías:

  • A: ata 16 anos
  • B: a partir de 17 anos

A extensión máxima dos traballos presentados será de dous folios mecanografados a dobre espazo e co texto en galego.
 
O fallo do xurado dase a coñecer o día 14 de febreiro, coincidindo coa celebración do Día dos Namorados.
 
Deste certame derívase un libro conmemorativo que recolle as cartas premiadas do certame de cartas de amor dende o ano 1999 ata o 2008.