Ir o contido principal

DOG Nº 65_VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO CONVOCA PROCESO SELECTIVO 104 POSTOS DE AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL CARÁCTER TEMPORAL

DOG Nº 65_VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO, publica:

✅ORDE do 29 de marzo de 2021 pola que se aproban as bases xerais reguladoras e se convoca proceso selectivo unitario para a provisión, mediante contrato laboral temporal, de postos de auxiliares de policía local (código de procedemento PR461A).

👉O obxecto desta convocatoria e a provisión, mediante contrato laboral temporal, de 104 postos de auxiliares de policía local dos concellos que a continuación se enumeran e a creación da listaxe de colaboración para a súa contratación:

⭐#CANGAS 4 postos

✍O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

📜Estar en posesión do título de graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente ou en condicións de obtelo na data en que termine o prazo de presentación de instancias.

No caso de titulacións obtidas no estranxeiro deberán acreditar a súa homologación.