Ir o contido principal

DOG Nº 168_CONCELLO DE A CORUÑA - ANUNCIO CONVOCATORIA VARIOS PROCESOS SELECTIVOS

ANUNCIO da convocatoria de varios procesos selectivos dos subgrupos A1 e A2.

No Boletín Oficial da provincia da Coruña número 249, do 31 de decembro de 2021, publicáronse as bases aprobadas por resolución do concelleiro delegado de Economía, Facenda e Réxime Interior, por delegación da Xunta de Goberno Local, do 28 de decembro de 2021, relativas ás seguintes convocatorias:

– 1 praza de psicólogo/a (subgrupo A1), C.E. 19/18.

– 1 praza de técnico/a superior de Mobilidade (subgrupo A1), C.E. 21/18.

– 1 praza de técnico/a medio/a de Promoción de Emprego (subgrupo A2), C.E. 18/18.

– 1 praza de técnico/a medio/a de Organización (subgrupo A2), C.E. 16/18).

– 1 praza de técnico/a medio/a de Educación (subgrupo A2), C.E. 7/17.

O prazo de presentación de instancias será de vinte días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial del Estado (BOE).

ANUNCIO da convocatoria do proceso selectivo dunha praza de axudante de arquivo.

No Boletín Oficial da provincia da Coruña, número 108, do 10 de xuño de 2019, publicáronse as bases aprobadas por resolución da concelleira delegada de Facenda e Administración, por delegación da Xunta de Goberno Local, do 28 de maio de 2019, e no Boletín Oficial da provincia da Coruña, número 145, do 2 de agosto de 2022, publicáronse as bases modificadas por resolución do concelleiro delegado de Economía, Facenda e Réxime Interior, por delegación da Xunta de Goberno Local, do 26 de xullo de 2022, relativa á seguinte convocatoria:

 – 1 praza de axudante de arquivo (subgrupo A2). C.E. 9/18.

O prazo de presentación de instancias será de vinte días naturais contados desde o día seguinte á publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial del Estado (BOE).