Ir o contido principal

DOG Nº 137_FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA-CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA - CONVOCA PROCESO DE SELECCIÓN PARA UNHA PRAZA DE PERSOAL TÉCNICO

DOG Nº 137_FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA-CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA, publica:

✅ANUNCIO polo que se convoca o proceso selectivo para unha praza de persoal técnico (referencia FNS-EMF-21-TSP1).

📋As bases do proceso selectivo están expostas na sede do CESGA (avenida de Vigo, s/n, Campus Vida, 15705 Santiago de Compostela) e na páxina web (https://www.cesga.es/gl/transparencia-2/emprego/).

✍O prazo de presentación de solicitudes será de DEZ (10) días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Todas as notificacións que a partir deste momento se orixinen como consecuencia deste proceso selectivo se farán públicas na páxina web do CESGA.

AQUÍ a convocatoria coas Bases e demais documentos 👇👇