Ir o contido principal

BOPPO Nº 88_CONCELLO DE MOS - CONVOCATORIA SELECCIÓN PRAZA CONSERXE-OPERARIO MANTEMENTO, FUNCIONARIO/A INTERINO/A

CONVOCATORIA SELECCIÓN PRAZA CONSERXE-OPERARIO MANTEMENTO, FUNCIONARIO/A INTERINO/A

Ábrese o prazo de presentación de solicitudes, que será de 10 días hábiles a contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín oficial da Provincia.

Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, publicaranse na sede electrónica deste Concello [http://mos.sedelectronica.gal] [e, de forma potestativa, na páxina web do Concello de Mos [http://mos.es], para maior difusión].