Ir o contido principal

BOPPO Nº 62_CONCELLO DE LALÍN - BASES REGULADORAS PROCESO DE SELECCIÓN COBERTURA CARÁCTER LABORAL INTERINO DE SEIS (6) PRAZAS OPERARIOS MUNICIPAIS (BRIGADA DE OBRAS E SERVIZOS)

BOPPO Nº 62_O CONCELLO DE LALÍN, publica:

ANUNCIO: BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A COBERTURA, CON CARÁCTER LABORAL INTERINO, DE 6 PRAZAS DE OPERARIOS MUNICIPAIS PARA A BRIGADA DE OBRAS E SERVIZOS.

✍Solicitudes.

As instancias para tomar parte no proceso selectivo presentaranse, conforme ao modelo que figura como anexo I, no Rexistro Xeral do Concello, en horario de atención ao público de 8:00 a 15:00 horas, e no prazo de vinte (20) días hábiles, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado.