Ir o contido principal

BOPPO Nº 33_CONCELLO DE BAIONA - CONVOCATORIA SELECCIÓN OPERARIO/A SERVIZOS MÚLTIPLES

CONVOCATORIA SELECCIÓN DE OPERARIO DE SERVIZOS MÚLTIPLES

ANUNCIO

Aprobadas por Resolución de alcaldía (Decreto 2021-0374) de data 09/02/2021, as bases da convocatoria para a selección de un/unha operario/a de servizos múltiples por sustitución transitoria da persoa titular da praza, do Concello de Baiona, procédese á publicación do anuncio ós efectos de que os/as interesados/as presenten as súas solicitudes no prazo de cinco días hábiles contados a partir do día seguinte á publicación deste anuncio e segundo o establecido nas bases de convocatoria publicadas íntegramente na páxina web institucional do Concello www.baiona.gal (no enlace da web á sede electrónica do Concello), no taboleiro de anuncios do Concello e na sede electrónica do Concello: https://baiona.sedelectronica.gal