Ir o contido principal

BOPPO Nº 250_CONCELLO DE POIO - OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2020

APROBACIÓN OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2020

Por medio do presente procédese á publicación da Oferta de Emprego Público do exercicio 2020 aprobada mediante Resolución da Alcaldía de data 21 de decembro de 2020, previa tramitación do expediente 3263/2020:

PERSOAL LABORAL FIXO. Quenda Libre

Servizos Xerais

Denominación: Persoal de Limpeza de Locais

Categoría Profesional: 5

Núm. vacantes: 1