Ir o contido principal

BOPPO Nº 225_CONCELLO DE BAIONA - BASES DA CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE UN/UNHA OPERARIO/A DE SERVIZOS MÚLTIPLES

O concello de Baiona publica as BASES DA CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE UN/UNHA OPERARIO/A DE SERVIZOS MÚLTIPLES Aprobadas por Resolución de alcaldía (Decreto 2020-1968) de data 10/11/2020, as bases da convocatoria para a selección de

⭐️un/unha operario/a de servizos múltiples por sustitución transitoria da persoa titular da praza, do Concello de Baiona, procédese á publicación do anuncio ós efectos de que os/as interesados/as presenten as súas solicitudes

👉no prazo de cinco (5) días HÁBILES contados a partir do día seguinte á publicación deste anuncio e segundo o establecido nas bases de convocatoria publicadas íntegramente na páxina web institucional do Concello www.baiona.gal (no enlace da web á sede electrónica do Concello), no taboleiro de anuncios do Concello e na sede electrónica do Concello: https://baiona.sedelectronica.gal