Ir o contido principal

BOPPO Nº 222_CONCELLO DE VIGO - CONVOCATORIA E BASES DAS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO 2017, 2018, 2019 (2º FASE DA CONVOCATORIA)

📌O concello de #VIGO publica no BOPPO nº 222 a CONVOCATORIA E BASES DAS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO 2017-2018-2019 (2ª FASE DA CONVOCATORIA)

- Aprobar as bases específicas correspondentes as prazas e postos que configurarán a 2ª fase de esta Oferta Pública de Emprego que se relacionan a continuación: Enxeñeiro/a de Caminos Canais e Portos, Enxeñeiro/a Industrial, Enxeñeiro/a técnico industrial e Técnico/a de Administración Xeral.

- Ordenar a realización das publicacións oficiais que correspondan, dispoñendo a súa inserción na web municipal www.vigo.org e na Intranet Municipal aos efectos do seu público coñecemento.