Ir o contido principal

BOPPO Nº 206_CONCELLO DE NIGRÁN - BASES E CONVOCATOIRA PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO NA CATEGORÍA DE ENXEÑEIROS/AS, CON CARÁCTER DE PERSOAL INTERINO, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA E GRUPO A1 DO CONCELLO DE NIGRÁN

Por resolución da alcaldía do Concello de Nigrán de data 18/10/2021 aprobáronse as bases e convocatoria do proceso para a formación dunha bolsa de emprego na categoría de Enxeñeiros/ as, con carácter de persoal interino, escala administración especial, subescala técnica e grupo A1.

As bases da convocatoria estarán expostas no Taboleiro de Anuncios e tamén se poderán consultar na Sede Electrónica do Concello de Nigrán (http://sede.nigran.org/).

O prazo para a presentación de solicitudes é de 5 días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no «Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra».