Ir o contido principal

BOPPO Nº 1_DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA - VARIOS PROCESOS ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL

BOPPO Nº 1 DE 2021_ DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

CONVOCATORIA DE VARIOS PROCESOS PERTENCENTES AO PLAN DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA.

— Unha praza de técnica/o de XESTIÓN CULTURAL, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnica/o media/o, integrada no grupo A2, polo sistema de concurso-oposición libre

— Cinco postos de traballo de técnica/o AUXILIAR DEL GABINETE DIDÁCTICO, clasificados no grupo C1, polo sistema de concurso oposición libre.

✍O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE), mediante extracto, e previa publicación do texto íntegro das bases e a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) e o extracto no Diario Oficial de Galicia (DOG).