Ir o contido principal

BOPPO Nº 180_CONCELLO DE VIGO - CONVOCATORIA VARIAS PRAZAS

🚨ATENCIÓN!! O concello de #VIGO publica a CONVOCATORIA E BASES DAS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO 2017-2018-2019 (3º FASE DA CONVOCATORIA)

⭐️Economista,

⭐️Técnica/o Superior de Arquivos,

⭐️Diplomada/o en Traballo Social,

⭐️Enxeñeira/o técnico,

⭐️Enxeñeira/o técnica/o forestal,

⭐️Técnica/o medio de sistemas,

⭐️Administrativa/o de administración xeral,

⭐️Capataz de limpeza,

⭐️Encargada/o servizo Cemiterios,

⭐️Inspectora/Inspector control concesionarias, ⭐️Inspectora/Inspector de medio ambiente,

⭐️Inspectora/Inspector, obras, servizos e infraestruturas, ⭐️Inspectora/Inspector seguridade e mobilidade, ⭐️Programadora/Programador informática,

⭐️Auxiliar de administración xeral,

⭐️Auxiliar biblioteca,

⭐️Inspectora/Inspector auxiliar de servizos,

⭐️Oficial de oficios,

⭐️Axudante de oficios,

⭐️Operadora/Operador informática,

⭐️Subalterna/o,

⭐️Mestra/e de formación de pintura

SEGUE A LIGAZÓN QUE SE XUNTA PARA OBTER MÁIS INFORMACIÓN