Ir o contido principal

BOPPO Nº 177_CONCELLO DE MOS - BASES ESPECÍFICAS BOLSA MONITORAS/RES NATACIÓN-SOCORRISTAS E ACTIVIDADES

BASES ESPECÍFICAS SELECCIÓN BOLSA MONITORAS/ES NATACIÓN–SOCORRISTAS E ACTIVIDADES

Ábrese o prazo de presentación de solicitudes, que será de 10 días hábiles a contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín oficial da Provincia.

Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, publicaranse na sede electrónica deste Concello [http://mos.sedelectronica.gal] [e, de forma potestativa, na páxina web do Concello de Mos [http://mos.es], para maior difusión].