Ir o contido principal

BASES XERAIS REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL

ORDE do 25 de maio de 2020 pola que se aproban as bases xerais reguladoras e se convoca o proceso selectivo unitario para a provisión, mediante contrato laboral temporal, de postos de auxiliares da policía local .  O obxecto desta convocatoria é a provisión, mediante contrato laboral temporal, de 119 postos de auxiliares de policía local dos concellos que a continuación se enumeran e a creación da listaxe de colaboración para a súa contratación:

- Bueu 8

- Cangas 4

- Gondomar 4

- Redondela 6

- Sanxenxo 33, etc

O prazo de presentación de solicitudes será de DEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia.