Ir o contido principal

SELECCIÓN E POSTERIOR CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA AS OFICINAS DE TURISMO ADHERIDAS Á REDE "INFO RÍAS BAIXAS" AO ABEIRO DA SUBVENCIÓN CONVOCADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA.

🚨🚨O CONCELLO DE #CANGAS publica o día 05/05/2021 as BASES PARA A SELECCIÓN E POSTERIOR CONTRATACIÓN de persoal para as OFICINAS DE TURISMO adheridas á rede de oficinas de turismo "INFO RIAS BAIXAS" AO ABEIRO DA SUBVENCIÓN CONVOCADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 

Todas as persoas interesadas en participar do proceso selectivo, disporán dun prazo de DEZ (10) DÍAS HÁBILES a contar dende o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Taboleiro de Anuncios do Concello (http://cangas.sedelectronica.gal/board//), en horario de atención ao público.

Para ampliar esta información respecto aos requisitos, sistema de selección, instancias e demáis, deixamos aquí a ligazón das bases da convocatoria👇👉