Ir o contido principal

BOPPO 218_CONCELLO DE CANGAS - CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DUN MÉDICO UAD CANGAS

Por Decreto da Alcaldía de data 28/10/2021 aprobáronse a convocatoria e as bases do proceso de selección para a contratación dun médico/a psiquiatra ou con formación en saúde mental para a UAD de Cangas.

As bases estarán expostas no Taboleiro de Anuncios (http://cangas.sedelectronica.gal/ board//) e na páxina web do Concello (www.cangas.gal).

O período de presentación de instancias será de 10 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio.