Ir o contido principal

Formación continua de empregados públicos

A formación contínua é esencial para a ampliación de coñecementos e a especialización do persoal ao servizo da Administración Pública, por este motivo realízanse accións formativas específicas dirixidas ás/aos empregados/as públicos/as do Concello de Cangas, organizadas por distintas entidades como:

  • Escola Galega de Administración Pública (EGAP), organismo autónomo da Xunta de Galicia.
  • Federación Galega de Municipios e Provincias FEGAMP, mediante o seu Plan Interadministrativo de Formación Continua.
  • Deputación de Pontevedra, mediante o seu Plan Agrupado de Formación Continua.