Ir o contido principal

Accións formativas para desempregados (AFD)

Programación anual de accións formativas dirixidas prioritariamente a persoas traballadoras desempregadas, que teñen por obxecto a cualificación profesional dos traballadores e traballadoras en situación de desemprego.

Estas accións de formación profesional para o emprego supoñen unha mellora da empregabilidade das persoas desempregadas, de acordo co Plan nacional de acción para o emprego e son xestionadas pola Consellería de Traballo e Benestar, a través das súas xefaturas territoriais e da Dirección Xeral de Emprego e Formación.