Ir o contido principal

Servizo de educación e apoio familiar

apoio familiar

O programa de Educación Familiar é un servizo educativo e psicosocial de prevención, intervención e apoio dirixido ás familias e a toda a comunidade. 

Ten como finalidade promover a calidade de vida e o benestar social das familias e dos membros que a integran. Persegue a promoción da autonomía familiar, o desenvolvemento integral das súas potencialidades e a súa participación activa como protagonistas do seu cambio, a partir dun proceso construído entre as familias, as/os profesionais e os axentes da súa comunidade.

Obxectivos xerais:

  • Ofrecer apoio socioeducativo integral ás familias, como marco de  referencia onde se desenvolven as persoas.
  • Fomentar a autonomía e a integración no contorno de todas as familias, garantindo o respecto aos seus dereitos.
  • Promover o recoñecemento social das familias como principais axentes educadores.
  • Promover e dinamizar redes comunitarias de apoio e axuda mutua ás familias, favorecendo a prevención de situacións de risco e dificultade sociofamiliar.