Ir o contido principal

Programa de Apoio Socioeducativo de Cangas 2019-2021. Programa RAIS

Programa de Apoyo Socioeducativo

Programa  de  intervención socio educativa que inclúe actividades de reforzo académico e actividades lúdicas co obxectivo da integración social dos menores con dificultades. É un  programa  dirixido  a  inclusión  activa e  a loitar contra a pobreza da poboación máis vulnerábel, dende a activación e  a creación de ferramentas  para un futuro en igualdade de oportunidades.

Búscase:

  • Promover a adquisición dos hábitos e técnicas de estudo que permitan acadar o éxito académico, diminuíndo así o risco de abandono, desinterese ou fracaso  escolar.
  • Favorecer a motivación dos/as alumnos/as cara os estudos.
  • Promover a reflexión sobre a actividade do estudo e os beneficios que proporciona sobre a persoa que a realiza. Fomentar bos hábitos de organización e planificación do estudo; e adquirir as  técnicas de estudo necesarias para desenvolver a tarefa académica con éxito.

 Descrición das actividades:

 Martes:

  • 1º Grupo de 16:00-17:00 horas: Reforzo educativo primaria
  • 2º Grupo de 17:00-18:00 horas: Reforzo educativo primaria
  • 3º Grupo de 18:00-19:00 horas: Habilidades sociais secundaria.

 Xoves:   

  • 1º Grupo de 16:00-17:00 horas Reforzo educativo primaria
  • 2º Grupo de 17:00 -18:00 horas: Reforzo educativo primaria
  • 3º Grupo de 18:00-19:30 horas: Reforzo educativo secundaria.