Ir o contido principal

Piscina Municipal

Piscina Municipal
Dirección Verín, 18. 36947 - Coiro

Horario

 • de luns a venres de 8:00 a 14:00 e de 16:00 a 22:00.
 • sábados de 9:00 a 14:00.

 

Como inscribirse

* só poderá facerse de xeito presencial na propia piscina.

A persoa aboadora cubrirá os seus datos de filiación no documento FOLLA DE INSCRICIÓN (que lle facilitará o persoal da propia piscina), cumprimentando os distintos apartados e firmando o documento.

Documentación a achegar xunto á folla de inscrición en función do abono a realizar:
Para TODOS os abonos:

 • Fotocopia do DNI (membro/s).
 • Certificado IBAN nº de Conta na que se domiciliarán mensualmente as cotas futuras tras a inscrición.


Ademais para os abonos seguintes deberase achegar a seguinte documentación adicional:
Xubilado/a ou 3ª Idade:

 • Certificado de xubilación, en caso de que a persoa usuaria sexa menor de 65 anos, do contrario bastará coa fotocopia do DNI.

Persoa con discapacidade:

 • Certificado do grao de discapacidade en vigor, superior ou igual ao 33%.

Familiar:

 • Libro de Familia.
 • Certificado de empadroamento familiar.
 • Certificado de Convivencia.
 • Certificado de Parellas de Feito.

Familia Numerosa:

 • Libro de Familia Numerosa.

Menor:

 • Autorización Paterna / Materna/ Titoría legal.

Pago en EFECTIVO da Matrícula, a realizar na Recepción de A Balea que corresponda ao ABONO + a cota prorrateada da mensualidade.

Web Web