Ir o contido principal

Premio Xohan de Cangas

Premio Xohan de Cangas ao Labor Cultural

Á persoa, colectivo ou entidade pública ou privada que se veña significando polo seu traballo na defensa e promoción da nosa cultura en calquera dos seus eidos: música, baile, danza, audiovisuais, teatro, canto, animación sociocultural, tradición oral, cultura popular, etc.

Pemio Xohan de Cangas á Creación Artísitica

Á persoa, colectivo ou entidade pública ou privada que se teña significado pola súa obra de creación en calquera das facetas.

Descargas