Ir o contido principal

INFORMACIÓN SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS COVID-19

FacebookTwitterShare
proteccion de datos

Durante esta crisis sanitaria ocasionada pola COVID-19 tivemos que readaptar moitas cousas para continuar facendo as nosas vidas coa maior normalidade posible. Iso trouxo consigo moitos trámites, solicitudes  e demáis documentos para poder levar a cabo actividades en instalacións municipais e conveniadas do Concello de Cangas, para facer rexistros na entrada de establecementos ou hostalaría e demáis procesos co fin de priorizar o deber xeral de cautela e protección da saúde. De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE CANGAS.