Ir o contido principal

26.03.2020 - Concesión de axudas para o fomento da gratuidade da atencióneducativa para segundos fillos ou fillas e sucesivos/as en escolas infantís 0-3

FacebookTwitterShare

Dende o departamento de Orientación Laboral en coordinación coa Axencia de Desenvolvemento Local do concello de Cangas, facilítase ORDE do 13 de marzo de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o fomento da gratuidade da atención educativa para segundos fillos ou fillas e sucesivos/as en escolas infantís 0-3 de titularidade privada, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento BS420C), así como o seu enlace:

 

DOG Núm. 58 - Martes, 24 de marzo de 2020 - Páx. 17223 


para proceder á súa difusión polos medios máis axeitados.