Pasar al contenido principal

Mantementos, obras e servizos

O departamento é o encargado do mantemento xeral das infraestruturas.

 • Mantemento de zonas de lecer e parques infantís.
 • Mantemento de camiños municipais, reposicións e ou reparación de pavimentos, rozas, poda...
 • Pequenos arranxos de beirarrúas municipais.
 • Traballos de mellora da accesibilidade en colaboración coa Concellaría de Mobilidade.
 • Obras de canalizacións ou separacións.
 • Instalación de mobiliario urbano (bancos, papeleiras, varandas, marquesiñas, espellos, sinais, etc.).
 • Mantemento das Dependencias Municipais, casa do Concello, centros de ensino de educación infantil e primaria públicos, instalacións deportivas municipais, centros sociais, mercado municipal, bibliotecas públicas, etc., fontanaría, pintura, carpintaría e ferraxería.
 • Colaboración coa infraestrutura cultural e festiva nas actividades organizadas desde as áreas municipais de Cultura, Deportes, Turismo, Xuventude, Benestar Social, etc.
 • Mantemento dos Cemiterios Municipais.
 • Traballos de sinalización viaria en colaboración coa Concellaría de Tráfico e Seguridade e Estatística.
 • Os diferentes departamentos cos que conta este servizo:
 1. SECCIÓN DE CARPINTARÍA.
 2. SECCIÓN DE OBRAS ALBANELARÍA E SERVIZOS VARIOS.
 3. SECCIÓN DE FONTANARÍA.
 4. SECCIÓN DE ALMACÉN E SERVIZOS VARIOS.
 5. CEMITERIOS MUNICIPAIS.
 6. SECCIÓN DE XARDINARÍA.
 7. SECCIÓN DE MAQUINARIA.
 8. SINALIZACIÓN.